एकदा एका मुंगीला... (बडबडगीत)

एकदा एका मुंगीला.. 
लेखन: दीप्ती देशपांडे
चित्रे: रमा वायसे